Tilmelding til DMTS Landsmøde 2021

Tilmelding til Landsmødet 2021 sker på adressen: https://www.tilmeld.dk/dmts2021.

Abstracts til foredrags- og posterkonkurrencerne kan indsendes via hjemmesiden dmts.dk omkring 1. sept.