MEDICOTEKNISKE LINKS

Her er en samling af links til ...

Danish Student Society for Biomaterials (DSSB)
DSSB står for arrangementer og tiltag til gavn for studerende på Danmarks Tekniske Universitet af Medicin og Teknologi studerende, Danmark