Deltagere ved 40. Danske medicotekniske landsmøde 2023

Medlem
Akili Dore ,  ( )
Akos Banfalvi
Albert E. Kraaer , Områdeleder (Område OUH, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Alex Nyhedegaard Pedersen , Medicotekniker (Medicoteknisk Værksted, Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup )
Alexander Borch Kristensen
Alexander Emil Kaspersen
Alexander Knipp Vad Srour , Medico tekniker (Medicoteknik, Region Hovedstaden, CIMT )
Alexander Løvig Borg
Amie Cotta , Medicokonsulent (Medico Forvaltning )
Ander Petersen ,  (Uptime support, Olympus Danmark )
Andreas Blix Kristensen , Afd. Chef - Modularløsninger (Flexray Medical )
Andreas Ormstrup , Chefkonsulent (Hospitalsbyggerier og laboratorier, CIMT )
Anna Ramella
Anne Skare Nielsen
Annette Willemoes Holst-Kristensen
Aparna Variyath Banerjee , Studerende (HST, AAU )
Arne Talbot , Chefkonsulent (Medicoenheden, CIMT, Region Hovedstaden )
Arnold Hjære Jensen , Medicotekniker (OUH Billeddiagnostik, Region Syddanmark  )
Arzu Udmir , Medicoingeniør (Projekt Universitetshospital Køge, Projekt Universitetshospital Køge )
Ash Kalraiya , Dr (CEO, MediShout )
Barbara Vishart , Medicotekniker (Medicoteknisk Afdeling, Region Sjælland - Roskilde sygehus )
Benedikte Klærke , Røntgen fysiker  (Billeddiagnostik, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Benjamin í Dali , Studerende (Aarhus universitet )
Benjamin Rasmussen
Benjamin Wædeled ,  (Cook Medical )
Birte Dinesen , Professor (AAU )
Bjarke Godskesen , Elektronikfagtekniker (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital )
Bjarne Hansen , Medicotekniker (Medicoteknik OUH Svendborg, Medicoteknik Region Syddanmark )
Bo Blankensteiner , Medicotekniker (Medico, Region Hovedstaden, CIMT )
Bo Christensen
Bo Christoffersen
Bøje Mølbak Nielsen
Brian Kristensen , Chefkonsulent (Bispebjerg og Frederiksberg Hospital , Reg. Hovedstaden, CIMT  )
Bruno Tyge , Medicokonsulent (CIMT, Region Hovedstaden )
Bryde Nielsen , Projektleder (Medicoteknik RSD, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Carsten Emil Sikker Hansen
Carsten Hald Mathiasen
Carsten Riis , Specialrådgiver (Indkøb og Medicoteknik, Region Midtjylland )
Carsten Varney , Chef for Medicoteknik (Medicoteknisk afdeling, Region Sjælland )
Cecilie Bornakke , Medicokonsulent (CIMT, Region H )
Cecilie Meinert Pedersen ,  (Devices and delivery solutions, Novo Nordisk )
Charanjit Jhutti
Charlotte Jørgensen
Christina Corinth , National Sales Manager (Sensor Medical )
Christina Jørgensen , Studerende (Sundhedsteknologi, Aarhus Universitet )
Christoffer Overgaard
Daimi Frederiksen , Medicoingeniør (Teknisk afdeling, medicoteknik, Aalborg Universitetshospital )
David Gröblbauer ,  ( )
Ditte Buus , Medicoteknisk Sektionsleder (Teknisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital )
Emil Boye Kromann , Lektor (Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet )
Emma Skifter
Erik Skou , Tekniker (CIMT, CIMT Regions hovedstaden Rigshospitalet  )
Erik W. Lindstrøm , Specialrådgiver (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Frank Neidhardt , Områdeleder (Medicoteknik, Reg. Syddanmark, Medicoteknik )
Frederikke H. Poulsen
Gitte Buch Starup , Klinisk ingeniør (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Gitte Pia Hansen , Indkøbskonsulent (IPL - koncern Indkøb, Region Sjælland )
Gorm Christensen , Medicotekniker (Område Billeddiagnostik, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Hans Christian Lund Clausen , It-udvikler (Medicoteknik, Region Syddanmark )
Hans Jørgen Clausen ,  ( )
Helle Gaub
Helle Lyng E. Wedel , Medicoteknisk Rådgiver (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Henrik Jakobsen , Områdeleder (SLB, Medicoteknik Regon syd )
Henrik Johansen
Henrik Olsen , Fotograf (Haslefoto )
Henrik Thygesen , Medicotekniker (Medicoteknisk Værksted, Tekniketagen 3.sal, lokale D312, Region Midtjylland, Gødstrup )
Henrik Timm , Regional Indkøber (Planlægning & indkøb, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Ida Julie Pingel , Medicoteknisk Rådgiver (Indkøb og Medicoteknik, Region Midtjylland )
Ingrid Saunders ,  (Fineman A/S )
Ioannis Lambropoulos , Medicotekniker (Kolding/Vejle/Middelfart, Medicoteknik Sygehus lillebælt )
Jacob Willadsen , Civilingeniør (IT-integration og Apparaturudvikling, CIMT - Region Hovedstaden )
Jacques Skjødsholm , Klinisk Medicotekniker (Teknisk afdeling, medicoteknik, Aalborg Sygehus )
Jan Ek , Medicotekniker (Medicoteknisk Afdeling, Herlev Hospital CIMT Medicoteknisk Afdeling  )
Jan Nørager Laursen , IT Arkitekt (Koncern IT - Arkitektur og Portefølge, Region Sjælland )
Jasmin Ajkunic , Medicoingeniør (Almen Medico, CIMT )
Jawid Rezaie , Medicoingeniør (Medico, CIMT - Region Hovedstaden )
Jesper Andersen , Product Manager (MEQnordic A/S )
Jesper Bjørnholdt Andresen , Medicotekniker (Medicoteknisk Værksted, Tekniketagen 3.sal, lokale D312, Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup )
Jesper Høgsted Olesen , Medicotekniker (Teknisk afd., Aalborg Universitetshospital )
Jesper Jørgensen , Direktør (Nordic Service Group )
Jesper Lau Kristensen , Regional indkøber (Planlægning og Indkøb, Region Syd - OUH )
Jesper Munch Jensen , Medicotekniker (Medicoteknisk Lab. 4121, Rigshospitalet )
Jesper Harbech , Medico Ingeniør (Medicoteknisk Værksted, Rigshospitalet )
Jesper Thygesen , Medicoingeniør, M.Sc (Medicoteknisk Værksted , C320, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital )
Jette Elmgaard Hansen , Indkøbskonsulend (IPL - Koncern Indkøb, Region SJælland )
Joe Larsen , Medicotekniker (Område Odense, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Johan Rubak , Studerende (Aarhus Universitet )
Johannes Jedrzejczyk , Læge (Aarhus Universitet )
John Cæsar Bendixen , Medicotekniker (Afs. 4121, CIMT Medico )
John Gade , Medicoingeniør (Medicoteknisk afd., Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital )
John Schmidt
Johnny Olesen , Regional projektleder (Planlægning & Indkøb, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Jón Árni Benediktsson , Civilingeniør (Neurofysiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital )
Jon Meier , Medicotekniker (Medicoteknik, Region Hovedstaden, CIMT )
Jonas Sveigård , Medicotekniker (Vejle, SLB  )
Julie Gade , Ingeniør (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Kaare Mikkelsen
Karen Gasbjerg
Karen Singers Eiskjær Johansen , Medicoteknisk rådgiver (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Kasper Wamberg
Kathrine Holtz Paarup
Katrine Hostrup Jepsen
Kent Melgaard Nielsen , Regional Indkøber (Planlægning og Indkøb, Medicoteknik, region Syddanmark )
Kevin Enas , Uptime support Manager (Medical System Division, Olympus Danmark )
Kevser Sert
Kim Borup , Områdeleder (Medicoteknik, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Kim Dremstrup , Institutleder, ph.d (Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet )
Kim Værgman
Klaus Bergulf , Seniorrådgiver ( )
Klaus Sohl Jensen , Regional projektleder, it (Medico-it, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Kristian Fjordside
Kristian Fjordside Nielsen
Kristian Regnersgaard ,  (Uptime support, Olympus Danmark )
Lars Boje Larsen , Klinisk medicotekniker (Sygehus Lillebælt, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Lars Dittman
Lars Hansen , Medicoteknisk chef (Indkøb &Medicoteknik, Region Midtjylland )
Lars Møller Albrecht , IT specialist (Diagnostiske Produkter, Region Midtjylland, IT afd. )
Lars Paulin Wandall , Civilingeniør (Medico, Region Hovedstaden, CIMT )
Lasse Birkner Nielsen , Medicotekniker (OUH Svendborg, Region Syddanmark, Medicoteknik )
Lasse Bremholm Hansen
Lasse Hillbrandt
Lasse Lindquist
Lasse Møberg ,  (Institut for Elektro- og Computerteknologi - Biomedical Engineering - Edison, Aarhus Universitet )
Lasse Ørum Thomsen , Klinisk Medicotekniker (Medicoteknisk Værksted, Tekniketagen 3.sal, lokale D312, Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup )
Leif Vistisen
Lotte Alstrup , Studerende (Sundhedsvidenskabeligt fakultet, DTU )
Luca Bontempi
Lucas Emborg , Medicotekniker (Medicoteknik, Region Syddanmark, Medicoteknik, Område OUH )
Luise Due
Luxsini Sutharsan , Områdeleder (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Mads Buus-Andersen ,  (Region Nord )
Mads Rovsing Jochumsen
Mads Vittrup , Adm. Direktør og Partner (Flexray Medical )
Magnus Svend Juliussen , Medicotekniker (Medicoteknisk Afdeling, Holbæk Sygehus )
Maj Kicki Kiehn
Maria Grabau Thielsen
Marianne J. Jørgensen
Marianne Abildgaard Kisbye , Klinisk medicotekniker (Medicoteknisk lab. 4121, CIMT - Rigshospitalet )
Martin Cederberg
Mathilde Pedersen , Medicoteknisk rådgiver (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Maya Singh ,  ( )
Mette Bejder
Mette Jensen , Chefkonsulent (Planlægning - Arkitektur, Region Syddanmark )
Mette Lindhardtsen , Medicotekniker (Område OUH, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Mette Marie Nielsen ,  ( )
Michael Caspers , IT arkitekt (Regional IT - Planlægning og Arkitektur )
Michael Graves , Medicotekniskchef - enhedschef (CIMT - Medico, Region H, Center for IT, Medico og Telefoni  )
Michael Kisum Bak , Medicotekniker (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg )
Michala Bagge , Studerende (DTU )
Mie Andersen
Mikael Olsen , Medicotekniker (Almen Medico 1, Center for IT og Medicoteknologi )
Mikael Ott-Ebbesen
Mikkel Højgaard Nielsen , Medicotekniker (Indkøb & Medicoteknik, Region Midt )
Monika Colombo
Morten Amby Østergaard , Specialrådgiver (Indkøb og Medicoteknik, Region Midtjylland )
Morten Herreborg
Morten Hulvei-Jensen
Nadia Alexandra Jensen
Natasja Bonde Andersen , Studerende (DTU )
Nicolai Alber , Medicotekniker (Medico, Roskilde sygehus )
Niels Kaare Petersen , Regional Projektleder (Medico-IT, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Nikolaj Madsen , Medicotekniker (Medicoteknisk Værksted, C320, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital )
Nikoline Kahr , Studerende  (AU )
Ole Christensen , Medicokonsulent (Medicoteknik, CIMT - Medico )
Ole Nagel , Elektroniktekniker (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg )
Ole Thesbjerg
Parham Karimi Reikandeh , Studerende (DTU )
Pawel Choinski , Elektronikfagtekniker (Indkøb og medicoteknik, Region midt jylland, aarhus universitets hospital )
Per Bruhn , Medicotekniker (Medicoteknik Holbæk, Holbæk Sygehus )
Per Overgaard Rasmussen , Medicoingeniør (DMTS )
Pernille Kirkegaard Knudsen
Peter Ahrendt
Peter Johansen , Lektor, PhD (Institut for elektro- og computerteknologi, Aarhus University )
Peter Sommer , Medicoteknisk Leder (Medico Teknik, Region Sjælland )
Pia Withenstein , Regional projektleder (Medico-it, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Poul Guldhammer Bendixen , Medicotekniker (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland )
Rahima Khouani , Studerende (AU )
Rasmus Kraghede , Studerende (Health, Aarhus Universitet )
Rasmus Vorup , Studerende (AU )
Rejan Gashi ,  (Cook Medical )
René Bengtsen , Informationssikkerhedsmedarbejder (Medicoteknik, Region Syddanmark )
Richard Vinding Kruse ,  ( )
Rikke Vestesen Christiansen , Innovationskonsulent (CIMT, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, Odense Universitetshospital )
Ronnie Horup
Saga Steinmann Madsen
Samuel Jessen , Studerende (Aarhus Universitet )
Sanne Kjær Pilgaard , Udbudskonsulent (Strategisk Indkøb, Region Nordjylland )
Siamak Abedian
Sidsel Lund Laursen , Sundhedsvidenskabelig konsulent (Behandlingsrådet )
Sigbjørn Hokland , Ingeniør (Aarhus N, Aarhus Universitetshospital )
Signe Gram Sand , Studerende (Aarhus Universitet )
Simon Dyrup Nielsen , Indkøbschef og Partner (Flexray Medical )
Simon Leminen Madsen , Projektleder, Ph.d., M.Sc.Eng. (AI and data analytics lab, Alexandra Instituttett A/S )
Sofie Bjerre Degn , Studerende (Sund, DTU )
Sofie Dalskov Leisted
Søren Axberg , Medicotekniker (Indkøb & Medicoteknik, Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg )
Søren B. Sillassen , Klinisk ingeniør, projektleder (Medicoteknik, Medicoteknik, Region Sjælland )
Søren Bang Hansen , Journalist (Bang Media )
Søren Christian Therkelsen , Medico ingeniør (Holbæk Sygehus, Medicoteknik Region Sjælland )
Stefan Ankerbøl , Medicotekniker (Billede diagnostik udstyr, CIMT - RegionH )
Stefan Kalmar
Steffen Pryds , Medicoteknisk Chef (Medicoteknik, Region Syddanmark )
Stefine Marie Varde Hagen , studerende (IHA, Aarhus Universitet )
Stine Falgren Jensen , Medicoteknikker (Medicoteknik, Medicoteknik OUH, Region Syddanmark )
Stine Groth-Pedersen , Områdeleder (Indkøb og Medicoteknik, Region Midtjylland )
Stine Philipp , Planlægningskonsulent (Planlægning og Indkøb, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Stine Tolbøll Sig , Medicoingeniør (Billeddiagnostik, Region Midtjylland - Indkøb & Medicoteknik )
Susan Sloth Hansen , Regional projektleder (Planlægning og Indkøb, Medicoteknik )
Svein Medaas
Tanja Wulff Düring , Chefkonsulent (Medicoteknik, TechMedia A/S  )
Tea Ammitzbøll Dalsgaard , Studerende  (Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet )
Thea Kølsen Fischer
Thomas Bryld , Ingeniør (Område SHS, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Thomas Flege
Thomas Linnebjerg , Studerende ( )
Thomas Lund Andersen
Thomas Rude Hansen , Klinisk medicotekniker (Medicoteknisk afdeling, Slagelse Sygehus )
Thomas Stenholt Laursen , Studerende (Århus Universitet )
Thommas Sørensen , Medicotekniker (Område SLB, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Thorbjørn Martens Illemann , Senior Product Manager (Lyngsoe Systems  )
Tim Holm Nielsen , Medicoingeniør (Billeddiagnostik, Medicoteknik, Region Syddanmark )
Tom Sigsgaard Rasmussen , Specialkonsulent (IPL KONCERN INDKØB, Region Sjælland )
Tom Valbjørn
Torben Baage
Trine Jacobsen , Klinisk Medicotekniker (Medicoteknisk Værksted, Tekniketagen 3.sal, lokale D312, Region Midtjylland, Regionshospitalet Gødstrup )
Trine Winther , Quality Assurance (ROPCA Aps )
Ulrik Kühnel , Medicotekniker (Medico, Køge sygehus )
Won Yong Kim

228 deltagere tilmeldt.