Tilmelding til foredrag/poster konkurrence med præmiering

Posterkonkurrence - Abstracts

De tre bedste mundtlige foredrag bliver præmieret med

  1. præmie: 10.000 kr.
  2. præmie: 5.000 kr.
  3. præmie: 2.000 kr.

De tre bedste poster foredrag bliver præmieret med

  1. præmie: 6.000 kr.
  2. præmie: 3.000 kr.
  3. præmie: 1.000 kr.

Vejledning til den frie foredragskonkurrence:

De enkelte mundlige foredrag skal have en varighed på maksimum 10 min. (efterfulgt af en diskussion på 5. min.)

Præsentation af en poster består af 3 minutters præsentation efterfulgt af 2 minutter til spørgsmål og svar.

Posterformat: A0 (841 × 1189mm) stående eller liggende.

Foredragene og posterne kan omfatte alle emner inden for det medicotekniske (biomedical engineering) område.

Emnerne kan være såvel store som små nyskabelser.

Indlægget præsenteres på engelsk.

Vinderne af 1. præmierne bliver tilbudt at få optaget en artikel i vort blad: "Medicoteknik"

Abstract (1 A4 side inklusiv figurer med max. 250 ord) skal benytte følgende skabelon med fonttype Times New Roman størrelse 10, og det må ikke afvige fra de i skabelonen eksisterende rammer.

I abstractet skal alle forfatternavne angives, samt navn, adresse, tlf. nummer og e-mail på den forfatter som præsenterer arbejdet. Abstractet indsendes elektronisk via en abstract form, som du henter her.   senest den 25. September 2023

De foredrag der optages skal præsenteres ved Landsmødet, hvor dommerkomitéen på baggrund af abstract samt præsentation vil udvælge de tre bedste blandt både de mundtlige samt poster præsentationer og præmiere dem respektive med en 1., 2., og 3. præmie

Hvis dit abstract bliver optaget til præsentation, vil dit tilmeldingsgebyr blive refunderet!

Dommerkomitéen vil bestå af medlemmer fra nedenstående liste:

Lektor, ph.d. Kim Dremstrup Nielsen, AAU

Lektor, ph.d. Peter Johansen, AU

Lektor, ph.d. Thomas Schmidt, SDU