Tilmelding til videnskabelig foredrag/poster konkurrence med præmiering

Indsendelse af oplæg til de videnskabelige foredrag

 

Til DMTS landsmødet afvikles to videnskabelige sessioner med henholdsvis mundtlige og poster præsentationer af indsendte abstracts.

Ønsker du at deltage i de videnskabelige foredrag med et oplæg skal du indsende et abstract omhandlende dit arbejde.

Du kan udtrykke ønske om præsentation i enten den mundtlige eller poster sessionen, men et bedømmelsesudvalg vil i sidste ende beslutte hvilke abstract der udvælges til mundtlig og poster præsentation.

Alle deltagere i de to videnskabelige sessioner deltager i en konkurrence med præmieringer.

De tre bedste mundtlige foredrag bliver præmieret med 

  1. præmie: 10.000 kr.
  2. præmie: 5.000 kr.
  3. præmie: 2.000 kr.

De tre bedste poster foredrag bliver præmieret med

  1. præmie: 6.000 kr.
  2. præmie: 3.000 kr.
  3. præmie: 1.000 kr.

Vinderne af 1. præmierne bliver tilbudt at få optaget en artikel i vort blad: "Medicoteknik"

Bemærk at alle præsentationer skal afholdes på engelsk.

Vejledning:

Abstract

Abstract skal udfyldes ved at benytte denne online formular:

https://www.dmts.dk/landsmoede-2023/abstracts/

Sørg for at følge de retningslinjer der er angivet i formularen.

Abstracts kan omfatte alle emner inden for det medicotekniske (Biomedical Engineering)/sundhedteknologiske område. Emnerne kan være såvel store som små nyskabelser.

 

 

Deadline for indsendelse af abstract er den 25. september 2023 

Forfatterne vil få meddelt accept/rejekt senest den 2. oktober 2023.

Bemærk at hvis dit abstract bliver optaget til præsentation, vil dit tilmeldingsgebyr blive refunderet!

 

Mundtlig præsentation

De enkelte mundtlige foredrag har en varighed på 10 min. efterfulgt af en diskussion på 5. min.

Det er forfatterens ansvar at have færdiggjort og afprøvet sin præsentation forud for sessionens start.

Poster præsentation

Posterpræsentationen har en varighed på 3 minutter efterfulgt af en diskussion på 2 minutter. Præsentationen forgår ved de ophængte posters, og det er forfatterens ansvar at posteren er ophængt og klar forud for sessionens start.

Posterformat: A0 (841 × 1189mm) stående eller liggende.

Dommerkomité

De foredrag der optages skal præsenteres ved Landsmødet, hvor dommerkomitéen på baggrund af abstract samt præsentation vil udvælge de tre bedste blandt både de mundtlige samt poster præsentationer og præmiere dem respektive med en 1., 2., og 3. præmie.

Foredragende bliver vurderet ud fra den videnskabelige kvalitet og originalitet (herunder tydeligt formål, metoder, resultater samt anvendelse og perspektivering af fund med en klar konklusion), den medicotekniske relevans, samt foredragsholderens formidlingsevne (kommunikere komplicerede emner bredt, benytte slides eller poster logisk og tydeligt, holde tiden).
Der vil i bedømmelsen blive taget hensyn til foredragsholderens aktuelle akademiske uddannelsesniveau.

Dommerkomitéen vil bestå af medlemmer fra nedenstående liste:

Lektor, ph.d. Kim Dremstrup Nielsen, AAU

Professor Lotte Struijk, AAU

Lektor, ph.d. Peter Johansen, AU

Lektor, ph.d. Thomas Schmidt, SDU

 

Se de deltagende abstracts her: LINK kommer, når der er indkommet abstracts.