Medlemsinformation

Navn Michael Væggemose
Titel Diplom Ingeniør
Arbejdsplads Region Midtjylland
Afdeling Indkøb & Medicoteknik
Adresse (Arb) Oluf Palmes Alle15
Postnr & by 8200 Århus N
Arb. tlf
Arb. fax
Mobil 20 68 50 41
Internet www.im.rm.dk
Medlemsnummer 2081
EAN-nummer 5798002765007

[Ret dine personlige data]