Medlemsinformation

Navn Marie Tvergaard
Titel Stud. Cand.Scient Klinisk Videnskab & Teknologi
Arbejdsplads Studerende ved Aalborg Universitet
Afdeling Klinisk Videnskab & Teknologi (KVT)
Adresse (Arb) Niels Jerner vej 14
Postnr & by 9000 Aalborg
Arb. tlf
Arb. fax
Mobil
Internet
Medlemsnummer 3601
EAN-nummer

[Ret dine personlige data]