Medlemsinformation

Navn Morten Hulvei-Jensen
Titel Medicoingeniør
Arbejdsplads Frederiksberg Hospital
Afdeling CIMT. Medicoteknisk afd.
Adresse (Arb) Esther Ammundsens Vej, Indgang 24B Bispebjerg Bakke 23
Postnr & by 2400 NV. København
Arb. tlf 38163146
Arb. fax 38163129
Mobil +45 38163146
Internet
Medlemsnummer 911
EAN-nummer 5798001685214

[Ret dine personlige data]