Tilmelding til videnskabelig foredrag/poster konkurrence med præmiering

 

Videnskabelige sessioner

Indsendelse af abstract til de videnskabelige foredrag

Til DMTS landsmødet afvikles to videnskabelige sessioner med henholdsvis mundtlige og poster præsentationer af indsendte abstracts.

Ønsker du at præsentere et arbejde til de videnskabelige sessioner skal du indsende et abstract.

Et bedømmelsesudvalg vil læse de indkomne abstracts igennem. Herefter får man svar på om ens abstract er blevet optaget til præsentation, og om det vil blive en mundtlig eller en poster præsentation.

Udover muligheden for at præsentere og diskutere sit videnskabelige arbejde udvælges der tre mundtlige og tre poster foredrag til præmiering.

De tre bedste mundtlige foredrag bliver præmieret med 

  1. præmie: 10.000 kr.
  2. præmie: 5.000 kr.
  3. præmie: 2.000 kr.

De tre bedste poster foredrag bliver præmieret med

  1. præmie: 6.000 kr.
  2. præmie: 3.000 kr.
  3. præmie: 1.000 kr.

Vinderne af 1. præmierne bliver desuden tilbudt at få optaget en artikel i vort blad: "Medicoteknik"

Bemærk at alle præsentationer skal afholdes på engelsk.

Vejledning:

Abstract

Abstract skal udfyldes ved at benytte denne online formular: Åbner senere

https://www.dmts.dk/landsmoede-2023/abstracts/

Sørg for at følge de retningslinjer der er angivet i formularen.

Abstracts kan omfatte alle emner inden for det medicotekniske (Biomedical Engineering) /     sundhedsteknologiske område. Emnerne kan være såvel store som små nyskabelser.

Deadline for indsendelse af abstract er den 22. september 2024 

Forfatterne vil få meddelt accept/rejekt senest den 1. oktober 2024.

Bemærk at hvis dit abstract bliver optaget til præsentation, vil dit tilmeldingsgebyr blive refunderet!

Mundtlig præsentation

De enkelte mundtlige foredrag har en varighed på 10 min. efterfulgt af en diskussion på 5. min.

Det er forfatterens ansvar at have færdiggjort og afprøvet sin præsentation forud for sessionens start.

Poster præsentation

Posterpræsentationen har en varighed på 3 minutter efterfulgt af en diskussion på 2 minutter. Præsentationen forgår ved de ophængte posters, og det er forfatterens ansvar at posteren er ophængt og klar forud for sessionens start.

Posterformat: A0 (841 × 1189mm) stående eller liggende.

Præmiering

De foredrag der optages skal præsenteres ved Landsmødet, hvor en bedømmelseskomité på baggrund af abstract samt præsentation vil udvælge de tre bedste blandt både de mundtlige samt poster præsentationer og præmiere dem respektive med en 1., 2., og 3. præmie.

Foredragende bliver vurderet ud fra den videnskabelige kvalitet og originalitet (herunder tydeligt formål, metoder, resultater samt anvendelse og perspektivering af fund med en klar konklusion),   samt foredragsholderens formidlingsevne (kommunikere komplicerede emner bredt, benytte slides eller poster logisk og tydeligt, holde tiden).
Der vil i bedømmelsen blive taget hensyn til foredragsholderens aktuelle akademiske uddannelsesniveau.

Se de deltagende abstracts her