Medlemmer

Herunder vises medlemmerne

Birgitte Marfelt Journalist, DJ Ingeniøren
Dan Arne Klærke Professor, lektor Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)
Hans Jürgen Hoffmann sekretær Dansk Selskab for Flowcytometri, Århus Amtssygehus
IT-Universitetet IT-Universitetet i København
Jens Hvidberg Senior Konsulent Devoteam
Jens Chr. Nørregaard Overlæge, ph.d. Dansk Oftalmologisk Selskab, Odense Universitetshospital
Nete Hornung Overlæge, Ph.D. Randers Centralsygehus
Ole Liisberg Overlæge Gentofte Hospital
Ove Kongsløv Selskabet for Risikovurdering
Susanne Rasmussen Overlæge, ph.d Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Søren Galatius
Trine Stefanski Sekretær Dansk Idrætsmedicinsk Selskab