Medlemsinformation

Navn Allan Helbo Drews
Titel Medicotekniker
Arbejdsplads Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital
Afdeling Indkøb & Medicoteknik
Adresse (Arb) Palle Juul-Jensens Boulevard 99
Postnr & by 8200 Aarhus N
Arb. tlf 78414600
Arb. fax
Mobil 61 27 54 44
Internet http://www.rm.dk/sundhed/organisation/sundhedsplanl%c3%a6gning/medicoteknisk+afdeling
Medlemsnummer 2229
EAN-nummer 5798002765007

[Ret dine personlige data]