Medlemsinformation

Navn Allan Nygaard Brochmann
Titel Medicotekniker
Arbejdsplads Sygehus Thy-Mors
Afdeling Teknisk Afdeling
Adresse (Arb) Højtoftevej 2
Postnr & by 7700 Thisted
Arb. tlf 97651002
Arb. fax
Mobil
Internet www.sygehusthymors.rn.dk
Medlemsnummer 3323
EAN-nummer 5798003281377

[Ret dine personlige data]