Medlemsinformation

Navn Allan Skytte Pedersen
Titel Medicotekniker
Arbejdsplads Sygehus Thy-Mors
Afdeling Teknisk Afdeling
Adresse (Arb) Højtoftevej 2
Postnr & by 7700 Thisted
Arb. tlf
Arb. fax
Mobil
Internet www.sygehusthymors.rn.dk
Medlemsnummer 3324
EAN-nummer 5798003281377

[Ret dine personlige data]