Medlemsinformation

Navn Susanne Rasmussen
Titel Overlæge, ph.d
Arbejdsplads Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
Afdeling Billeddiagnostisk Afdeling, Klinisk Fysiologisk Afsnit
Adresse (Arb) Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65
Postnr & by 2900 Hellerup
Arb. tlf 38677134
Arb. fax 38677622
Mobil
Internet www.dskfnm.dk
Medlemsnummer 1244

[Ret dine personlige data]