Medlemmer

Herunder vises medlemmerne

Id Navn Titel Firma
1248 Birgitte Marfelt Journalist, DJ Ingeniøren
1235 Dan Arne Klærke Professor, lektor Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)
1407 IT-Universitetet IT-Universitetet i København
1242 Jan Pravsgaard Christiansen sekretær Dansk Selskab for Flowcytometri, Århus Amtssygehus
1245 Jens Hvidberg Senior Konsulent Devoteam
1240 Jens Chr. Nørregaard Overlæge, ph.d. Dansk Oftalmologisk Selskab, Odense Universitetshospital
1243 Nete Hornung Overlæge, Ph.D. Randers Centralsygehus
1238 Ole Liisberg Overlæge Gentofte Hospital
1244 Susanne Rasmussen Overlæge, ph.d Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin
1236 Søren Galatius
1237 Trine Stefanski Sekretær Dansk Idrætsmedicinsk Selskab