Medlemsinformation

Navn Michael Anslev
Titel Sektionsleder
Arbejdsplads Frederiksberg Hospital
Afdeling Medicoteknisk afd.
Adresse (Arb) Ndr. Fasanvej 57
Postnr & by 2000 Frederiksberg
Arb. tlf 29 34 38 59
Arb. fax
Mobil
Internet
Medlemsnummer 1401

[Ret dine personlige data]