Medlemsinformation

Navn Bo Teken Nielsen
Titel Medicotekniker
Arbejdsplads Dronning Ingrids Hospital
Afdeling Teknisk Afdeling
Adresse (Arb) Boks 1001
Postnr & by 3900 Nuuk, Grønland
Arb. tlf +299 34 46 93
Arb. fax
Mobil
Internet www.peqqik.gl
Medlemsnummer 2251

[Ret dine personlige data]