Medlemsinformation

Navn Jón Árni Benediktsson
Titel Civilingeniør
Arbejdsplads Aarhus Universitetshospital
Afdeling Neurofysiologisk Afdeling
Adresse (Arb) Nørrebrogade 44
Postnr & by 8000 Aarhus C
Arb. tlf 78463138
Arb. fax
Mobil
Internet
Medlemsnummer 3597
EAN-nummer 5798002749335

[Ret dine personlige data]