Medlemsinformation

Navn Claus Deichgræber
Titel Anæstesisygeplejerske
Arbejdsplads Aarhus Universitetshospital
Afdeling OP Nord 2
Adresse (Arb) Palle-Juul Jensens Boulevard 165
Postnr & by 8200 Aarhus N
Arb. tlf 40145985
Arb. fax
Mobil
Internet
Medlemsnummer 4395

[Ret dine personlige data]